Skip to content

Ikäveljet

Osasto Ikäveljille vuosi 2020 on 63. toimintavuosi.

Ikäveljet kokoontuivat kesä-, heinä- ja elokuuta lukuun ottamatta joka kuun 3. maanantaina klo 13. Heikkilän sotilaskodissa.
Noin tunnin kestävässä tapaamisessa riittää puheenaiheita. Sotamuistojen tilalle on tullut yhteisten armeijamuistojen ja -tovereiden muistelu ja ”maailman parantaminen”. Eri ammattialoja edustavilla ja erilaisen elämänkokemuksen omaavilla Ikäveljillä on laajat tiedot yhteiskunnasta ja elämästä. Päivänpolttavat asiat ovat nykyisin Ikäveljien keskustelun keskeisiä aiheita.

Osasto toivottaa kaikki jäsenet tervetulleiksi kokoontumisiin mukaan!

Tilaisuuden aluksi on aina nautittu yhdistyksen kustantamat munkkikahvit. Nimestään huolimatta ikäveljien kokoontumisiin ei ole ikärajaa vaan tapaamiset ovat avoimia kaikille jäsenille.

Ikäveljien toiminnasta kertoo lisää: 
Heikki Kanervamäki
p. 040-7206653
heikki.kanervamaki(at)pp.inet.fi