Skip to content

Yhdistys

Turun Reservialiupseerit – Turun Reserviläiset ry.

Yhdistyksemme on Turun alueen suurin reserviläisyhdistys ja valtakunnallisella tasolla viiden kärjessä. Yhdistyksemme toiminnan selkärankana on asialleen omistautunut aktiivisten harrastajien joukko, johon kaikki syntyperäiset suomalaiset voivat hakea jäseneksi.

Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi haetaan Reserviläisliiton lomakkeella: https://www.reservilaisliitto.fi/jasenille/jasenhakulomake/

Valitse lomakkeesta yhdistykseksi Turun Reservialiupseerit – Turun Reserviläliset ry. Yhdistyksen hallitus käsittelee saapuneet hakemukset kuukausittain kokouksessa ja hyväksytyille jäsenille ilmoitetaan sähköpostitse. Lisätietoja pyydämme yleensä puhelimitse, joten varmista että olet täyttänyt kaikki yhteystietosi hakemukseen.

Hyväksymisen jälkeen sinun tulee vielä maksaa ajallaan jäsenmaksulasku.

Yhdistyksemme järjestää paljon sekä edullisia harjoituksia ja tapahtumia että täysin maksutonta toimintaa. Toivomme jokaisen uuden jäsenen tarttuvan rohkeasti uuteen harrastukseen ja tulemaan mukaan tapahtumiin sekä kysymään kaikki mieltä askarruttavat kysymykset. Uusille jäsenille järjestetään noin 4 kertaa vuodessa uusien info, jossa kerromme tarkemmin toiminnasta.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen toiminnasta vastaa ja sitä valvoo Hallitus joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa päättämään tarpeellisista asioista. Hallitus hyväksyy jaostojen menoarviot tapahtumista.

Varsinaista toimintaa suunnittelevat ja organisoivat yhdistyksessä Jaostot jotka ovat avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille. Jaosto on oikea paikka kertoa ideoistaan, esittää toiveita ja tulla mukaan järjestämään toimintaa.

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat Säännöt joiden mukaista ja laadukasta toimintaa järjestämme jäsenille ympäri vuoden. Sääntömääräiset kokoukset pidetään keväisin ja syksyisin.