Skip to content

Ohjeet

Ampumaratatoimintaohje 2018 (Raasi ja Säkylä)

Nuutin radan ohjeet

Tilityslomake Yhdistyksen hallituksen hyväksymien toiminnan kulujen tilittämiseksi. Tositteet liitettävä lomakkeeseen. Toimitetaan rahastonhoitajalle.

CAPA-lomake CAPA lomakkeen avulla seurataan toiminnassa havaittuja riskejä ja merkittäviä kehityskohteita.